Կլիցենզավորվեն զարգացման կենտրոնների անվան տակ գործող նախադպրոցական կազմակերպությունները. Դրանց թիվը մոտ 300 է

Աննա Անտոնյան Սեպտեմբեր 22, 2022

Կառավարությունն իր այսօրվա՝ սեպտեմբերի 22-ի նիստում փոփոխություններ և լրացումներ է կատարել նախկինում ընդունած որոշումներից մեկում՝ նախադպրոցական կրթության բնագավառում գործող նախադպրոցական կազմակերպությունների համար լիցենզավորման պայմանների ու պահանջների հավասար դաշտ ապահովելու նպատակով:

Ըստ հիմնավորման, այն կնպաստի կրթության բնագավառում իրականացվող նախադպրոցական կրթության նկատմամբ պատասխանատվության բարձրացմանը` էապես բարձրացնելով նախադպրոցական կրթության համակարգում առկա հիմնախնդիրների լուծման արդյունավետությունը:

Կիսվել